Nettsider med emneord «Almanakken»

Publisert 10. jan. 2012 11:34

Vi er leie for å måtte melda frå om at tabellen for deklinasjonen til Månen i Almanakk for Noreg for 2012 er den for 2011 og må bytast ut med tabellen nedanfor. Denne feilen gjeld berre nynorskutgåva av almanakken.

Publisert 25. okt. 2016 14:39

Tabell til side 48:

Publisert 21. sep. 2017 22:36

Tabell til side 80:

Publisert 29. des. 2018 13:45

Tabell til side 79:

Publisert 25. okt. 2016 14:38

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2017:

Publisert 21. sep. 2017 22:36

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2018:

Publisert 29. des. 2018 13:30

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2019:

Publisert 25. okt. 2016 14:38

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2017:

Publisert 21. sep. 2017 22:36

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2018:

Publisert 29. des. 2018 13:33

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2019:

Publisert 25. okt. 2016 14:38

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2017:

Publisert 21. sep. 2017 22:36

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2018:

Publisert 29. des. 2018 13:30

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2019:

Publisert 22. okt. 2013 16:20
Publisert 23. okt. 2015 08:55

Høyesterett som den fremste representanten for den tredje statsmakt 1815–2015

 

Publisert 27. okt. 2016 06:31

I 1816 ble Norges Bank etablert som grunnvollen for den nye norske stats pengevesen, og banken var ment å sikre den nye konstitusjonelle orden. Etableringen av Norges Bank stod med andre ord i direkte forbindelse med Grunnloven av 1814.

Publisert 10. nov. 2019 13:32

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2020:

Publisert 10. nov. 2019 13:36

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2020:

Publisert 10. nov. 2019 13:39

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2020:

Publisert 4. nov. 2020 07:31

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2021:

Publisert 4. nov. 2020 07:34

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Tromsø i Almanakk for Norge 2021:

Publisert 4. nov. 2020 07:29

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2021:

Publisert 17. okt. 2021 13:37

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Trondheim i Almanakk for Norge 2022:

Publisert 17. okt. 2021 13:28

For et sted utenfor de beregnede stedene i Almanakken kan klokkeslett for soloppgang og solnedgang beregnes på følgende måte ut fra tidspunktene som er oppført i kalendariet for Oslo i Almanakk for Norge 2022: