Nettsider med emneord «Big Bang»

Artistic illustration of LiteBIRD satellite
Publisert 4. juni 2019 10:21

The Japanese Institute of Space and Astronautical Science has chosen for its next strategic mission LiteBIRD, a small space observatory. Six researches of the Institute of Theoretical Astrophysics are involved in the project.

project logo with text "BeyondPlanck"in blue, orange, yellow, light blue.
Publisert 20. nov. 2020 10:44

Delivering state-of-the-art observations of the microwave sky from 30 to 70 GHz for the next decade.

ESAs Planck satellitt
Publisert 24. nov. 2020 13:19

Romteleskopet Planck har samlet data om den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Kosmologene ved ITA har brukt dataene til å utvikle metoder som kan gi svar på spørsmålet om hvordan universet oppsto, om mørk materie og om mørk energi.