Nettsider med emneord «Biostatistikk»

Publisert 17. okt. 2016 11:32
PharmaTox logo
Publisert 24. feb. 2015 18:21

Endringsmiljøet har som mål å bli et ledende miljø innen forskning på neurotoksisitet av legemidler. Forskningen kombinerer human data, neurotoksisitetsmodeller, humane stamceller og avansert biostatistikk og bioinformatikk for å oppnå dette målet.

Publisert 3. nov. 2010 15:24