Nettsider med emneord «CO2 lagring»

Publisert 3. jan. 2019 15:21

Lagring av karbondioksid (CO2) i undergrunnen kan være en viktig strategi for å redusere klimagassutslipp til atmosfæren fra store punktkilder. Målet til vår gruppe er å forske på sikker og effektiv lagring av CO2 i steinformasjoner på havbunnen eller andre geologiske miljøer. Vi har flere forskerprosjekter og bidrar i FME-sentre for å oppnå kunnskap om fremtidig CO2 lagring.