Nettsider med emneord «CO2 lagring»

Publisert 3. jan. 2019 15:21

Lagring av karbondioksid (CO2) i undergrunnen kan være en viktig strategi for å redusere utslipp av klimagasser til atmosfæren fra store kilder. Målet med gruppen er å forske på sikker og effektiv lagring av CO2 i steinformasjoner på havbunnen eller andre geologiske miljøer. Vi har flere forskningsprosjekter og bidrar til FME-sentre til å oppnå kunnskap om fremtidig CO2 lagring.