Nettsider med emneord «CO2-lagring»

Publisert 3. jan. 2019 15:21

Helge Hellevang om krystaller, CO2-lagring og innovasjon i petroleums- og geofag.

Publisert 6. nov. 2017 15:12
Publisert 25. sep. 2014 13:08
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 27. jan. 2012 11:40

Mineraler og krystaller appellerer til vår estetiske sans helt enkelt ved å være vakre å se på. Men kanskje kan de bestemte, ordnede strukturene være med på å løse vår tids store utfordring med klimagassen CO2 også? Injeksjon og lagring av CO2 i grunnen kan føre til at mineraler sakte løses opp, og erstattes av nye flotte krystaller.

Publisert 16. feb. 2011 11:46

For å forstå naturlige og menneskeskapte kjemiske prosesser på jordoverflaten, i havet, i olje- eller vannreservoar, eller i berggrunnen, kreves kunnskap om de enkelte kjemiske reaksjoner og om komplekse koblede reaksjoner.

Publisert 13. des. 2010 13:59

Miljøgeologi er tett knyttet til samspillet mellom mennesker og natur, og fra lokale til regionale og globale konsekvenser av naturlige og menneskeskapte miljøendringer.

Publisert 24. nov. 2010 15:41

Subsurface Storage of CO2 - Risk Assessment, MOnitoring and REmediation (SSC-Ramore) er et forskningsprosjekt om lekkasjer ved lagring av CO2 i grunnen.