Nettsider med emneord «Celle- og molekylærbiologi»

Publisert 23. jan. 2015 15:20
Publisert 25. aug. 2011 09:58
Publisert 9. nov. 2010 10:35

– der fysikk møter medisin, biologi og kjemi. 

Biofysikk og medisinsk fysikk ved UiO er eit breitt fagområde der  grunnleggande fysiske teoriar og metodar nyttast til å utforske medisinske og andre biologisk relaterte spørsmål.

 

Publisert 4. nov. 2010 12:30
Publisert 4. nov. 2010 12:13
Publisert 3. nov. 2010 15:39