Personer med emneord «Climate change»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Rebecca E. Holt Holt, Rebecca E. Researcher +47-22854577 r.e.holt@ibv.uio.no Mechanistic Modelling, Ecology, Behaviour, Climate Change, Fisheries, Fish IBM, Population Modelling, Evolution, Statistics, Cod
Bilde av Geir Ottersen Ottersen, Geir Senior Scientist (employed by IMR) 410 47 374 41047374 41047374 geir.ottersen@ibv.uio.no Atlantic cod, Fisheries oceanography, climate change, climate change ecology, Climate effects, Ecological regime shifts, Marine ecology, Marine spatial planning, Oceanography, Pelagic ecology, Population dynamics, Population ecology, Nordic, USA, Russia
Bilde av Kristina Øie Kvile Kvile, Kristina Øie Postdoctoral Fellow - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis +47-22859012 k.o.kvile@ibv.uio.no Arctic, Climate change, Zooplankton, Marine ecology, Pelagic ecology, Barents Sea, Copepods, Russia, Nordic, Ecological statistics, Trophic interactions
Bilde av Anna Nilsson Nilsson, Anna Animal Migration, Evolutionary ecology, Hormones, Life-history evolution, Partial migration, Tagging, Behavioral ecology, Bird migration, Climate change, Climate effects, Ecology, Life history strategies, Ornithology, Population ecology
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor Emeritus ole.humlum@geo.uio.no Geomorphology, Glaciology, Cryosphere, Permafrost, Climate change
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Methlie Hagen, Jon Ove Professor Emeritus j.o.m.hagen@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Ice caps, Climate change, NCoE-SVALI
Bilde av Nils Roar Sælthun Sælthun, Nils Roar Professor Emeritus +47 91859909 n.r.salthun@geo.uio.no Hydrology, Hydrological modelling, Water resources managemen, Climate change, Hydropower, Floods
Bilde av Irene Brox Nilsen Nilsen, Irene Brox Gjesteforsker Hydrology, Land surface modelling, Hydroclimatology, Climate change
Bilde av Irene Brox Nilsen Nilsen, Irene Brox Guest Researcher Hydrology, Hydrological modelling, Climate change
Bilde av Luis Cadahía Cadahía, Luis Guest luis.cadahia@bio.uio.no Conservation genetics, Evolutionary Ecology, Adaptation, Birds, Climate Change, Conservation biology, Ecology, Migration, Molecular ecology, Phenology, Population genetics, Quantitative genetics
Bilde av Lars Petter Røed Røed, Lars Petter Professor Emeritus larspr@met.no Oceanography, Climate change, Numerical modeling
Bilde av Kirstin Krüger Krüger, Kirstin Professor kirstin.kruger@geo.uio.no Atmospheric Chemistry, Atmosphere Ocean Interactions, Atmospheric physics, Climate-chemistry interactions, Climate, Climate change, Meteorology, Earth System
Bilde av Frans-Jan Parmentier Parmentier, Frans-Jan Researcher +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Climate change, Carbon Cycle, Arctic ecosystems, Permafrost, Land surface modelling, Snow-Vegetation-Permafrost Interactions
Bilde av Trude Storelvmo Storelvmo, Trude Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmospheric physics, Climate, Climate change, Meteorology
Bilde av Jenny Bjordal Bjordal, Jenny Doctoral Research Fellow +47 22856012 jenny.bjordal@geo.uio.no Climate change, modelling, economic impacts
Bilde av Aud Else Berglen Eriksen Eriksen, Aud Else Berglen Associate Professor +47 22854688 90793310 a.e.b.eriksen@ibv.uio.no Plant physiology, Ecology, Climate change, Forest pest, Greenhouse tech
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Senior Lecturer +47 22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glaciology, Permafrost, Geomorphology, Climate change
Bilde av Chong-Yu Xu Xu, Chong-Yu Professor +47 22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrology, Hydrological modelling, Climate change
Bilde av Désirée Treichler Treichler, Désirée Researcher +47 22857869 desiree.treichler@geo.uio.no Remote sensing, Geoinformatics, Glaciology, Climate change, Cryosphere, Snow
Bilde av Andreas Alexander Alexander, Andreas Doctoral Research Fellow andreas.alexander@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Remote Sensing, Climate Change, Glacier hydrology, Numerical Modeling, Permafrost, Flow Sensing
Bilde av Thomas Vikhamar Schuler Schuler, Thomas Vikhamar Professor +47 22855928 t.v.schuler@geo.uio.no Glaciology, Climate change, Glacier hydrology, Cryosphere
Bilde av Thomas Schellenberger Schellenberger, Thomas Researcher thomas.schellenberger@geo.uio.no Remote sensing, Cryosphere, Glaciology, Snow, Climate change, Cold regions, Geomatics, Geoinformatics
Bilde av Sigrid Jørgensen Bakke Bakke, Sigrid Jørgensen Doctoral Research Fellow s.j.bakke@geo.uio.no Hydrology, Drought, Climate change
Bilde av Yeliz Yilmaz Yilmaz, Yeliz Researcher +47 22855723 yeliz.yilmaz@geo.uio.no Climate change, Hydroclimatology, Regional climate modelling, Land-Atmosphere Interactions, Satellite remote sensing, Climate extremes, Climate data analysis
Bilde av Lena Merete Tallaksen Tallaksen, Lena Merete Professor +47 22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrology, Hydrological modelling, Drought analyses, Hydroclimatology, Climate change