Personer med emneord «Computational Physics»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Morten Hjorth-Jensen Hjorth-Jensen, Morten Professor of Physics Norway:+4748257387/USA:+15177089279 morten.hjorth-jensen@fys.uio.no Computational physics, Nuclear Physics, Computational Quantum Mechanics, Many-body Physics, Multi-scale processes, USA
Bilde av Morten Hjorth-Jensen Hjorth-Jensen, Morten Professor of Physics Norway:+4748257387/USA:+15177089279 Morten.hjorth-jensen@fys.uio.no Many-body physics, Computational Physics, Computational quantum mechanics, Nuclear Physics, Multi-scale processes
Bilde av Anders Malthe-Sørenssen Malthe-Sørenssen, Anders Professor +47 22856477 +47 91198853 anders.malthe-sorenssen@fys.uio.no petroleum, skifergass, Multi-scale processes, Computational Physics
Bilde av Even Marius Nordhagen Nordhagen, Even Marius Stipendiat 480 43 633 evenmn@student.matnat.uio.no Computational Physics, Machine Learning
Bilde av Per Arne Rikvold Rikvold, Per Arne Researcher +47 22856485 p.a.rikvold@fys.uio.no Statistical mechanics, Computational Physics, Condensed matter physics, Porous media, Magnetic systems, Network theory, Ecology and Evolution
Bilde av Per Arne Rikvold Rikvold, Per Arne Forsker +47 22856485 p.a.rikvold@fys.uio.no Statistisk mekanikk, Computational Physics, Kondenserte fasers fysikk, Porøse materialer, Magnetic systems, Nettverk, økologi og evolusjon
Bilde av Øyvind Sigmundson Schøyen Schøyen, Øyvind Sigmundson Doctoral Research Fellow oyvinssc@student.matnat.uio.no Computational Physics, Many-body Physics, Computational quantum mechanics
Bilde av Øyvind Sigmundson Schøyen Schøyen, Øyvind Sigmundson Stipendiat oyvinssc@student.matnat.uio.no Computational Physics, Many-body Physics, Computational quantum mechanics
Bilde av Olav Fredrik Syljuåsen Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47 22855010 o.f.syljuasen@fys.uio.no Physics, Theoretical physics, Computational Physics, Quantum Physics, Condensed matter physics, Strongly Correlated Electrons, Quantum Magnetism, Nordic, USA
Bilde av Marte Julie Sætra Sætra, Marte Julie Doctoral Research Fellow 934 98 822 m.j.satra@fys.uio.no Physics, Computational Neuroscience, Computational Physics, Brain Physics
Bilde av Marte Julie Sætra Sætra, Marte Julie Stipendiat 934 98 822 m.j.satra@fys.uio.no Computational Physics, Hjernefysikk, Fysikk, Computational Neuroscience
Bilde av Sebastian Gregorius Winther-Larsen Winther-Larsen, Sebastian Gregorius Doctoral Research Fellow 90132437 s.g.winther-larsen@fys.uio.no Machine Learning, Computational Physics
Bilde av Sebastian Gregorius Winther-Larsen Winther-Larsen, Sebastian Gregorius PhD-Stipendiat 90132437 s.g.winther-larsen@fys.uio.no Machine Learning, Computational Physics