Nettsider med emneord «Confidence»

Publisert 22. nov. 2017 20:05

Siden vi har eller har hatt Nils Lid Hjort som veileder (Céline og Gudmund) eller biveileder (Emil) er vi selvfølgelig fullstendig inhabile når vi nå har tatt på oss jobben med å gi en omtale av boken Confidence, Likelihood, Probability (CLP) av Tore Schweder og Nils Lid Hjort. Men sånn må det vel være i et lite miljø, og heldigvis er man ikke alltid enig med sin veileder.