Nettsider med emneord «Design and Use»

Publisert 13. sep. 2018 10:53

Bevegelse har hatt en viktig rolle i evolusjonshistorien og utviklingen av liv her på Jorda, og er en uadskillelig del av alle former for liv slik vi kjenner det. Ikke minst er bevegelse som fenomen en viktig del menneskets sosiale og private hverdag, både gjennom hvordan vi oppfatter og uttrykker oss selv til andre og hvordan andre oppfattes av oss selv. Dette kommer kanskje spesielt tydelig til uttrykk gjennom vårt kroppspråk, gjennom for eksempel gestikulering eller plassering i forhold til dem man sosialiserer med.

Når vi mennesker forsøker oss på å utvikle roboter som på mange måter etterlikner levende organismer kan det tenkes at bevegelse også stå sentralt i designet ikke bare som et element av det.

Publisert 23. mai 2018 10:19

Sustainable Development Goal 4 (SDG 4) from United Nations refers to the inclusion and quality of education. This implies providing equal access to all levels of education. The main focus has been on inclusion and accessibility through universal design with a focus on disabilities. We wish to explore the role of inclusion in human-computer interaction (HCI) of digital learning environments with equal access and rights to participate in design and use with a broad focus on disabilities, i.e., inclusion throughout the design process, for learners of all ages, in situations of learning and knowledge development. Digital learning environments are tools employed in educational institutions (from schools to higher education) for teaching and learning purposes, but also in workplaces, edutainment, and e-commerce to support non-routine tasks and complex problem solving. More specifically we ask for positions papers representing different viewpoints on inclusion in education through issues, methods and stories obtained from design experiences and/or from empirical studies in use of digital learning environments, hoping to recruit a diverse group of participants, presenting and discussing examples of failures and/or successes of inclusion in education with technology.