Nettsider med emneord «ELITE»

Publisert 24. aug. 2018 11:06

The physical student union (FFU) is pleased to invite you to attend our meeting.

At this meeting we will elect new members to the Board of the Physical Committee, as well as representatives of the Institute Board and the program boards for the FA / FAM, ELDAT / ELITE and Physics Master. Of course, we also serve pizza and soft drinks. This evening there is no reason to stay home!

Publisert 23. aug. 2018 21:35

Fysisk fagutvalg har den glede av å invitere til allmøte.

Vi vil på dette møtet velge nye medlemmer til styret i Fysisk fagutvalg, samt representanter til Instituttstyret og programrådene for FA/FAM, ELDAT/ELITE og Fysikk master. Det blir selvsagt også servert pizza og brus. Denne kvelden er det med andre ord ingen grunn til å sitte hjemme!