Nettsider med emneord «ESS»

Publisert 13. jan. 2016 11:12

With the goal of taking the best advantage of existing expertise and strengthen collaborations, 8 universities in the Øresund-Kattegat-Skagerrak region, including UiO, have teamed up with ESS and MAXIV, to create a regional network for neutron and synchrotron scattering.

Publisert 4. nov. 2014 09:24

European Spallation Source (ESS), som planlegges bygget i Lund i Sverige, vil bli verdens kraftigste nøytronkilde og forventes å bli et viktig verktøy innenfor en rekke forskningsfelter, som material- og nanovitenskap, biovitenskap, medisin og farmasi, samt industrielle anvendelser. Regjeringen har besluttet at Norge tar sikte på å bli medlem av og bidra til oppbyggingen av ESS, som forventes å komme i drift ca. 2020.

Publisert 4. nov. 2010 12:16
Publisert 4. nov. 2010 12:16
Publisert 4. nov. 2010 12:08
Publisert 4. nov. 2010 12:08