Nettsider med emneord «Edge computing»

Publisert 29. okt. 2020 11:16

En føderert infrastruktur for adaptiv informasjonsprosessering og distribusjon kan forbedre tilgjengeligheten og bruken av informasjon i situasjoner der fast infrastruktur kan være mangelfull eller skadet - for eksempel i operasjoner i katastrofeområder – Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)-operasjoner. Oppgaven skal undersøke prinsipper for cloud og edge computing i et miljø med kommunikasjonsutfordringer (typisk tidvise kommunikasjonsbrudd, lav tilgjengelig båndbredde og frakopling fra Internett).

Publisert 1. feb. 2017 09:12

Future Homes will have one or several gateways to information on the Internet. Norway will introduce Smart Meters by 2019, giving the opportunity to develop new services on top of this infrastructure. Current regulations suggest a reading of power values 1/hour, or in maximum every 15 min. Given a high-frequency reading of power consumption (1/s, 1/2s, 1/min) might give an opportunity to introduce new services. One of such services is the virtual fall sensor, establishing a probability of an abnormal situation with the readings from e.g. power consumption. Such an analysis, comparing the habits/profile of the user with the actual consumption, is suggested to be performed in the home of the user, and thus preserve privacy.

Publisert 29. okt. 2020 11:13

En føderert infrastruktur for adaptiv informasjonsprosessering og distribusjon kan forbedre tilgjengeligheten og bruken av informasjon i situasjoner der fast infrastruktur kan være mangelfull eller skadet - for eksempel i operasjoner i katastrofeområder – Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)-operasjoner.

Publisert 21. apr. 2022 14:07
Publisert 4. nov. 2010 13:51