Nettsider med emneord «Epigenetikk»

Publisert 1. okt. 2019 15:28
Publisert 20. okt. 2017 10:58
Publisert 7. feb. 2017 13:32
PharmaTox logo
Publisert 24. feb. 2015 18:21

Endringsmiljøet har som mål å bli et ledende miljø innen forskning på neurotoksisitet av legemidler. Forskningen kombinerer human data, neurotoksisitetsmodeller, humane stamceller og avansert biostatistikk og bioinformatikk for å oppnå dette målet.

Publisert 4. nov. 2010 14:38