Nettsider med emneord «Evolverbar maskinvare»

Publisert 18. nov. 2010 14:50

I Robotikk og Intelligente systemer jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.

Publisert 4. nov. 2010 13:55
Publisert 4. nov. 2010 14:23
Publisert 4. nov. 2010 13:59