Nettsider med emneord «FPGA»

Publisert 31. jan. 2017 11:32
Publisert 31. jan. 2017 11:14
Publisert 2. okt. 2016 21:30

The development of integrated circuit technologies makes it possible to integrate complete systems on one chip consisting of microprocessors, RAM, dedicated digital modules as well as analogue elements like sensor front-ends, RF modules and power regulators, image pixels, MEMS-structures (pressure sensors, mechanical switches, accelerometers), high quality coils and capacitors etc. This is known as System on Chip (SoC). Development of a SoC is done in several steps where the different modules are developed and verified in different devices before they may be combined into one circuit.

Publisert 26. sep. 2016 14:56

ROBIN prosjektet "Context Switching Reconfigurable Hardware for Communication Systems" er finansiert av Norges forskningsråd. Det går ut på å utvikle arkitekturer, som muliggjør utskifting av (deler av en) FPGA-konfigurasjon, mens systemet er i drift.

Dette vil bidra til å gjøre maskinvare dynamisk tilsvarende prosesser som kjører på en prosessor.

Utfyllende informasjon

Beskrivelse av masteroppgavene

Publisert 26. sep. 2016 13:08

Design of FPGA that emulates digital video output from CMOS image sensor with programmable signal/noise ratio

Publisert 19. des. 2012 10:11
Publisert 3. feb. 2011 12:27

COMPET is a research project dedicated to build a high resolution, high sensitivity and MRI compatible PET scanner.

Publisert 3. feb. 2011 12:23

COMPET er et forskningsprosjekt som skal implementere en pre-klinisk MRI kompatibel PET-skanner med høy oppløsning og høy sensitivitet.

Publisert 26. nov. 2010 07:55
Publisert 26. nov. 2010 07:55
Publisert 21. nov. 2010 18:49

Our goal is to contribute to the development of ever more intelligent systems. This can be systems that in specific tasks or environments can assist or replace human judgment, or it can be systems that can accomplish tasks we would like to automate.

Publisert 18. nov. 2010 14:50

I Robotikk og Intelligente systemer jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.