Personer med emneord «Farmakologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Tatjana Bosnjak Bosnjak, Tatjana Stipendiat +47-22856542 +47-41442283 tatjana.bosnjak@farmasi.uio.no Proteaser, Proteases, Legumain, ProTarg, Cysteinproteaser, Cysteine proteases, Farmasi, Molekylærbiologi, Cellebiologi, Cathepsiner, Legemidler, Biokjemi, Onkologi/kreft, Farmakologi, Life Science, Cystatin, Fysiologi
Bilde av Hege Christensen Christensen, Hege Professor + 47-22856523 h.s.christensen@farmasi.uio.no Farmakologi, Farmakokinetikk, Legemiddelmetabolisme, Legemiddeltransport, Legemiddelinteraksjoner, In-vitro in-vivo ekstrapolering, Fysiologibasert farmakokinetisk modellering
Bilde av Harald Thidemann Johansen Johansen, Harald Thidemann Professor +47-22856595 91674070 91674070 h.t.johansen@farmasi.uio.no Farmakologi, Biokjemi, Celle- og molekylærbiologi, Proteaser, Farmasi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Cathepsiner, Proteolytiske enzymer, Onkologi/kreft, Legumain, Cystatin, Fysiologi
Bilde av Jenny Lund Lund, Jenny Postdoktor - Seksjon for farmasøytisk biovitenskap +47-22856544 jenny.lund@farmasi.uio.no Farmakologi, Energimetabolisme, Insulinresistens, Type 2-diabetes, Overvekt, Fedme, Trening, PPAR.
Bilde av Ngoc Nguyen Lunde Lunde, Ngoc Nguyen Stipendiat n.n.lunde@farmasi.uio.no Onkologi/kreft, Proteolytiske enzymer, Cathepsiner, Legumain, Cystatin, Legemidler, Farmasi, Proteaser, Farmakologi, Celle- og molekylærbiologi
Bilde av Espen Molden Molden, Espen Professor II +47-22856561 espen.molden@farmasi.uio.no Klinisk farmasi, Farmakogenetikk, Farmakokinetikk, Legemiddelinteraksjoner, Farmakologi, Cytokrom P450
Bilde av Ragnhild Elisabeth Paulsen Paulsen, Ragnhild Elisabeth Professor +47-22844936 r.e.paulsen@farmasi.uio.no Nevrobiologi, Nevrovitenskap, Transkripsjonsfaktorer, Nevrotoksikologi, Glutamat toksisitet, Molekylær nevrobiologi, Farmakologi
Bilde av Arild Rustan Rustan, Arild Professor +47-22856558 97518761 +47 97518761 arild.rustan@farmasi.uio.no Farmakologi, Cellebiologi, Energimetabolisme, Insulinresistens
Bilde av Rigmor Solberg Solberg, Rigmor Professor +47-22857514 +47-97739048 rigmor.solberg@farmasi.uio.no Farmakologi, Cystatin, Osteoporose, Proteolytiske enzymer, Biokjemi, Proteaser, Molekylærbiologi, Proteolyse, Legumain, Kreft, Livsvitenskap - Life Science, Aterosklerose, Cysteinproteaser, Legemidler, Cellebiologi, Farmasi, Cathepsiner
Thoresen, Hege Professor +47 22856555 hege.thoresen@farmasi.uio.no Farmakologi, Cellebiologi, Insulinresistens, Cancerterapi
Bilde av Anders Åsberg Åsberg, Anders Professor II +47-22856559 anders.asberg@farmasi.uio.no Kliniske studier, Transportører, Populasjonsmodellering, Farmakokinetikk, Transplantasjon, Farmakologi, Legemiddelinteraksjoner, Legemidler