Nettsider med emneord «Ferskvann»

Publisert 9. feb. 2017 16:01

This project proposes to test critical factors of the biogeochemical cycles of the lakes so that these can be mapped. In the project we will develop modelling approaches to better understand the element loads from the catchment, as well as the biogeochemical cycles.

Publisert 21. feb. 2011 16:15

Klimaendringene kan i framtiden legge stein til byrden for landbrukere i sørlige Afrika som må håndtere vannmangel og utarmet jordsmonn.

Publisert 8. nov. 2010 23:28

CEES ble opprettet som et Senter for fremragende forskning (SFF) i 2007. 10-årsperioden som SFF tok slutt i oktober 2017, men CEES føres videre som et senter og seksjon ved instituttet. CEES fokuserer på økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerer flere nettverk og treningsprogrammer innen økologi og evolusjon.

Publisert 3. nov. 2010 15:35
Publisert 15. juli 2010 13:36