Nettsider med emneord «Fjernanalyse»

Publisert 24. feb. 2022 15:16
Publisert 13. des. 2017 13:07
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Risiko for skred og skredretning er eksempel på hva som kan beregnes med en geometrisk analyse. Bilde: Institutt for geofag.
Publisert 29. okt. 2013 10:11

For å bedre forstå prosesser i naturen og samfunnet er det i økende grad nødvendig å bruke fjernanalyse og geografiske informasjonssystem (GIS) som verktøy for å håndtere store mengder romlig og stedfestet informasjon.

Publisert 30. juni 2011 10:04

Hva er hastigheten i en elv? De som har prøvd Ole Brumms pinnelek, vil si at hastigheten varierer med hvor og når man måler. De forstår også at det er vanskelig å finne hastighetene og hvordan de varierer i store elver som St. Lawrence og Mackenzie, uten tilstrekkelig mange pinner. Men kan man bruke satellittbilder?

Mount Elbrus. Illustrasjon/ Figur: UiO.
Publisert 16. mars 2011 14:14

I fjernanalyse arbeider vi med gjentatte observasjoner og bilder av jordoverflaten tatt fra fly og/eller satellitter. Fjernalyse er et nyttig verktøy for å forske på mange problemstillinger innenfor flere av de geofaglige fagdisiplinene.