Nettsider med emneord «Frost»

Engabreen i Nord-Norge. Engabreen er en del av Norges neste største isbre Svartisen. Foto: Miriam Jackson, NVE
Publisert 5. feb. 2014 11:36

Stability and Variations of Arctic Land Ice (NCoE - SVALI) er et nordisk forskningssenter som har som mål å forbedre forståelsen av stabilitet, variasjoner og dynamikk i kryosfæren. Senteret ble utnevnt i juni 2010 av Nordforsk under Toppforskningsiniativet. Institutt for geofag deltar i forskning som inngår i SVALI og i ledelsen av senteret, som er et samarbeid mellom hele 18 forskningsinstitusjoner fra hele Norden.