Nettsider med emneord «Functional inorganic materials»

Publisert 31. juli 2013 14:03

Ved tildelingen fra NANO2021 i juni ble ca. 150 millioner kroner fordelt på fem prosjekt. SMN deltar i tre av disse.