Personer med emneord «Fysikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Frågåt, Thomas Stipendiat +47-22856478 thomas.fragat@fys.uio.no Fysikk, Fysikkdidaktikk, Kompetanseutvikling, Gruppelærerseminar, Lektorutdanning
Heggø, Dan Michael Univ.bibliotekar +47-90207510 (mob) d.m.heggo@ub.uio.no Bibliotek, Lokal-IT, Programmering, Zotero, Innkjøp, Emneordsindeksering, Fysikk
Jankov, Mihailo Senioringeniør +47-22856539 mihailo.jankov@fys.uio.no Magneto-optikk, Fysikk, Strømning, Porøse materialer, AMKS, Instrumentering
Kersting, Magdalena Stipendiat magdalena.kersting@fys.uio.no Fysikk, Matematikk, Fysikkdidaktikk, Generell relativitet, Teknologibasert læring, Vitenskapskommunikasjon, History and philosophy of science
Leinaas, Jon Magne Professor emeritus +47-22855029 j.m.leinaas@fys.uio.no kvantefeltteori, Teoretisk fysikk, kvanteinformasjon, kvantefysikk, lavdimensjonal fysikk, Fysikk
Omtvedt, Jon Petter Professor +47-22855439 j.p.omtvedt@kjemi.uio.no Detektorer, Syklotron, Supertunge grunnstoff, Kjernefysikk: Kjerneenergi, Kjernereaksjoner, Stråling, Kjernekjemi, Kjemi, Væske-væske ekstraksjon, Kjerneenergi og stråling, Fysikk
Syljuåsen, Olav Fredrik Professor +47-22855010 o.f.syljuasen@fys.uio.no Fysikk, Teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, kvantefysikk, numeriske beregninger, Monte Carlo metoder, sterkt korrelerte elektroner, Kondenserte fasers fysikk
Sætra, Marte Julie Stipendiat 934 98 822 m.j.satra@fys.uio.no Computational Physics, Hjernefysikk, Fysikk, Computational Neuroscience
Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm Førstelektor +47-22855757 +47-90026577 (mob) c.w.tellefsen@mn.uio.no Fysikkdidaktikk, Fysikk, Lektorutdanning
Ulven, Ole Ivar Forsker o.i.ulven@fys.uio.no Sprekker, Forvitring, Fysikk, Geologi og geofysikk, Geologiske prosessers fysikk, Volumendrende prosesser, Kondenserte fasers fysikk
Viefers, Susanne F Professor +47-22855004 s.f.viefers@fys.uio.no Bosekondensat, sterkt korrelerte elektroner, fysikk, kvante-Halleffekt, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk