Nettsider med emneord «Fysikkdidaktikk»

Publisert 9. mars 2018 11:03

Formålet med seminaret er at vi som er involvert i studier av beregningsorienterte innslag i biologi og fysikk skal bli kjent med hverandre, diskutere aktuelle forskningsspørsmål og –metoder, og sammen bli kjent med aktuell faglitteratur. Først og fremst skal master- og PhD-studentene få innspill og hjelp til utforming av oppgaven sin.

Publisert 18. aug. 2015 13:46
Publisert 7. mars 2013 22:37

ReleKvant-prosjektet har utviklet digitale, forskningsbaserte læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole på viten.no. Praktiserende fysikklærere og lektorstudenter i fysikk har deltatt i arbeidet gjennom delprosjektet ReleKvant Kompetanse.

ReleKvant  kombinerer:

- utvikling og utprøving av læringsressurser

- forskning på elevers motivasjon og læringsprosesser i fysikk

- forskning på hvordan kompetanse skapes i samarbeidet mellom lektorstudenter, fysikklærere og forskere

Publisert 15. feb. 2011 13:56

TIMSS Advanced 2008 (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal sammenliknende studie i regi av den internasjonale organisasjonen International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), og den handler om matematikk og fysikk i videregående skole.

Publisert 9. nov. 2010 10:40

Vår forskning og utvikling skal fremme læring og motivasjon i fysikk i skole og høyere utdanning. Seksjon for fysikkdidaktikk er også involvert i utdanning av realfagslektorer og i etter- og videreutdanning av lærere.

Publisert 4. nov. 2010 12:39
Publisert 4. nov. 2010 12:18
Publisert 4. nov. 2010 12:08