Personer med emneord «GIS»

Navn Telefon E-post Emneord
Barnes, Thomas Stipendiat thomas.barnes@geo.uio.no Glasiology, Fjernmåling, GIS, Geomorfologi, Hydrologi
Bryn, Anders Professor +47 93039782 +47 93039782 anders.bryn@nhm.uio.no Folkeforskning, GIS, Klimatisk økologi, Kulturlandskap, Naturtyper, Tre- og skoggrenser, Utbredelsesmodellering, Vegetasjonskartlegging, Vegetasjonsøkologi
Hansen, Nora Sophia Kamphuis Rådgiver +47 47278163 (mob) n.s.k.hansen@khm.uio.no Arkeologi, Jernalder, Vikingtid, GIS, digital archaeology, Fotogrammetri
Horvath, Peter Senioringeniør 48680586 peter.horvath@nhm.uio.no GIS, Kartografi, Økologisk klimatologi, Utbredelsesmodellering, Tre- og skoggrenser
Indgjerd, Hallvard Senioringeniør hallvard.indgjerd@khm.uio.no Databaser, GIS, FAIR, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Johannessen, Linnea Syversætre Rådgiver +47 40649812 (mob) l.s.johannessen@khm.uio.no GIS, Metodeutvikling, Feltdokumentasjon, Intrasis, Arkeologi, Forvaltning
Kristensen, Steinar Senioringeniør +47 22859676 +47 90178298 (mob) steinar.kristensen@khm.uio.no Arkeologi, Feltdokumentasjon, GIS, Intrasis, Drone, Jernalder, Brettspill, Fotogrammetri, RTI, Databaser, MUSIT
Lieungh, Eva Stipendiat +47 41187718 eva.lieungh@nhm.uio.no Naturkartlegging, GIS, Økologi, Utbredelsesmodellering
Pedersen, Oddvar Senioringeniør +47 22851742 +47 91 59 44 64 oddvar.pedersen@nhm.uio.no Norsk flora, Karplanter, Plantegeografi, GIS, Utforskning av norsk flora, Botanisk historie, Vegetasjonsøkologi, Strandplanter, Rødlistearter, Fremmedarter, Botaniske arkiv, samlinger og databaser
Samdal, Magne Senioringeniør +47 22859378 90862202 magne.samdal@khm.uio.no Arkeologi, GIS, Jernalder, Vikingtid, Dokumentasjon, Metodeutvikling
Uleberg, Espen Seksjonssjef +47-90995091 (mob) espen.uleberg@khm.uio.no Dokumentasjon, Databaser, UniMus, GIS
Wollan, Anders Kvalvåg Overingeniør +47 22851628 a.k.wollan@nhm.uio.no Biogeografi, Biodiversitet, Naturtyper, Naturmangfold, Økologi, Vegetasjonsøkologi, Mykologi, Hypogeiske sopp, Utbredelsesmodellering, GIS, Skalaavhengig variasjon