Nettsider med emneord «GPS»

Risiko for skred og skredretning er eksempel på hva som kan beregnes med en geometrisk analyse. Bilde: Institutt for geofag.
Publisert 29. okt. 2013 10:11

For å bedre forstå prosesser i naturen og samfunnet er det i økende grad nødvendig å bruke fjernanalyse og geografiske informasjonssystem (GIS) som verktøy for å håndtere store mengder romlig og stedfestet informasjon.

Risk of avalanches and landslides direction is an example of what can be calculated using a geometric analysis. Image: Dept. of Geosciences.
Publisert 29. okt. 2013 10:09

To better understand and describe the processes related to the Earth’s physical features and the society it is increasingly important to use remote sensing and geographical information systems (GIS) as tools for managing large amounts of spatial and geographically-referenced information.

Publisert 19. des. 2012 10:42