Personer med emneord «GPS-disturbances»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Bjørn Lybekk Lybekk, Bjørn Senior engineer (+47) 2285 5642 (+47) 957 34 295 (+47) 957 34 295 [] is replaced with @ bjorn.lybekk[]fys.uio.no Space Physics, GPS-disturbances, Aurora, Satellites