Nettsider med emneord «Geomorfologi»

Publisert 28. sep. 2021 14:30
Publisert 9. sep. 2021 10:46
Foto av en forgrenet breelv i Denali, Alaska. Foto: K. S. Lilleøren
Publisert 12. des. 2013 10:38

Geomorfologi er læren om landformer og prosessene som danner dem. Geomorfologer forsker på hvorfor landskap ser ut som de gjør, både med tanke på å forstå utviklingen til landformene i fortid og nåtid og for å kunne forutsi fremtidige endringer (herunder natur- og geofarer). Dette gjøres ved en kombinasjon av feltobservasjoner, felteksperimenter og numerisk modellering.

Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17