Personer med emneord «Glaciology»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Andreas Alexander Alexander, Andreas Doctoral Research Fellow +47 22856692 +47 93959552 andreas.alexander@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Remote Sensing, Climate Change, Glacier hydrology, Numerical Modeling, Permafrost, Flow Sensing
Bilde av Bas Altena Altena, Bas Guest Researcher bas.altena@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Geoinformatics, Remote Sensing
Bilde av Bernd  Etzelmüller Etzelmüller, Bernd Head of Department +47 22857229 +47 90631089 bernd.etzelmuller@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Permafrost, Geohazards, Geomorphology, Geomorphometry
Bilde av Simon Filhol Filhol, Simon Researcher simon.filhol@geo.uio.no Glaciology, Cryosphere, Remote sensing
Bilde av Luc Girod Girod, Luc Senior Engineer +47 22840113 +47 45113030 luc.girod@geo.uio.no Photogrammetry, Remote sensing, Glaciology
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor Emeritus Geomorphology, Glaciology, Cryosphere, Permafrost, Climate change
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 +47 95139971 a.m.kaab@geo.uio.no Remote sensing, Observation technoloies, Geoinformatics, Climate change, Cold regions, Geohazards, Cryosphere, Permafrost, Glaciology, Geomatics
Bilde av Paul Leclercq Leclercq, Paul Postdoctoral Fellow +47 22855936 paul.leclercq@geo.uio.no Glaciology
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Senior Lecturer +47 22855647 +47 41646940 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glaciology, Permafrost, Geomorphology, Climate change
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Methlie Hagen, Jon Ove Professor Emeritus Glaciology, Cryosphere, Ice caps, Climate change, NCoE-SVALI
Bilde av Thomas Vikhamar Schuler Schuler, Thomas Vikhamar Professor +47 22855928 +47 98807708 t.v.schuler@geo.uio.no Glaciology, Climate change, Glacier hydrology, Cryosphere
Bilde av Désirée Treichler Treichler, Désirée Postdoctoral Fellow +47 22857869 desiree.treichler@geo.uio.no Remote sensing, Geoinformatics, Glaciology, Climate change, Cryosphere