Nettsider med emneord «Global Change Biology;»

Publisert 4. mars 2021 13:36

By Leif Egil Loe, Glen E. Liston, Gabriel Pigeon, Kristin Barker, Nir Horvitz, Audun Stien, Mads Forchhammer, Wayne Marcus Getz, Robert Justin Irvine, Aline Lee, Lars K. Movik, Atle Mysterud, Åshild Ø. Pedersen, Adele K. Reinking, Erik Ropstad, Liv Monica Trondrud, Torkild Tveraa, Vebjørn Veiberg, Brage B. Hansen, and Steve D. Albon in Global Change Biology

Publisert 26. aug. 2020 15:08

By Joël M. Durant, Kotaro Ono, Nils Chr. Stenseth, and Øystein Langangen in Global Change Biology. Open Access.