Nettsider med emneord «Havforskning»

 Forskningsfartøyet Trygve Braarud
Publisert 2. juli 2019 13:37

Universitetet i Oslo inviterer til forskningstokt med forskningsfartøyet Trygve Braarud! To ganger daglig tar vi med inntil 15 personer per tur på oppdagelsesferd i fjorden.

Skagerrakkysten
Publisert 28. juni 2019 15:21

Oslofjorden og Skagerrak er et unikt havområde som må utvikles og forvaltes på bærekraftig og best mulig måte. Et nytt samarbeid innen utdanning og forskning vil sikre det biologiske mangfoldet og miljøet i havområdet, samt næringsutvikling basert på ny kunnskap. 

Velkommen til kickoff for samarbeidet!

Publisert 4. mars 2011 09:38

Havforskning og kunnskap om de fysiske prosessene som hele tiden foregår i havet er særlig viktig med tanke på fiskerier, skipstrafikk, oljeaktivitet, klima og forurensning.

Publisert 8. nov. 2010 23:28

CEES ble opprettet som et Senter for fremragende forskning (SFF) i 2007. 10-årsperioden som SFF tok slutt i oktober 2017, men CEES føres videre som et senter og seksjon ved instituttet. CEES fokuserer på økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerer flere nettverk og treningsprogrammer innen økologi og evolusjon.

Publisert 3. nov. 2010 15:25