Nettsider med emneord «Image Reconstruction»

Publisert 3. feb. 2011 12:27

COMPET is a research project dedicated to build a high resolution, high sensitivity and MRI compatible PET scanner.

Publisert 3. feb. 2011 12:23

COMPET er et forskningsprosjekt som skal implementere en pre-klinisk MRI kompatibel PET-skanner med høy oppløsning og høy sensitivitet.