Personer med emneord «Innovasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Afshin, Parisa Stipendiat +47-22858326 parisa.afshin@iped.uio.no Pedagogikk, Entreprenørskap, Organisasjonsteori, Innovasjon
Andersen, Allan Dahl Førsteamanuensis +47-22841615 allanda@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk, Energipolitikk, Kunnskapsøkonomi, Klimautfordringer, Infrastrukturer, Innovasjon
Bakkevold, Malena Seksjonssjef +47-22856279 +47-95750533 malena.bakkevold@admin.uio.no Ledelse, Strategi, Ekstern finansiering, Satsinger, Innovasjon
Bergland, Ivar Seniorrådgiver +47-22858485 ivar.bergland@admin.uio.no Forskningsadministrasjon, Innovasjon
Bjerknes, Hanne Seniorrådgiver hanne.bjerknes@medisin.uio.no Kommunikasjon, Sosiale medier, Internkommunikasjon, innovasjon, Livsvitenskap
Bugge, Markus Førsteamanuensis +47-97665242 markus.bugge@tik.uio.no Innovasjon, innovasjonssystemer, innovasjonspolitikk, omstilling, utfordringsdrevet innovasjon, økonomisk geografi, innovasjon i offentlig sektor, digitalisering, bioøkonomi, indikatorer
Bye-Andersen, Are Seniorrådgiver +47-22856700 90104188 are.bye-andersen@admin.uio.no Alumni, Arbeidsliv, Innovasjon
Chasanidou, Dimitra Postdoktor dimitra.chasanidou@tik.uio.no Innovasjon, bærekraftig utvikling, Innovasjonssystemer
Christophersen, Nils Damm Professor emeritus +47-22852406 +47-93496172 (mob) nilsch@ifi.uio.no anvendt matematikk, statistikk, innovasjon, entreprenørskap
Dick, Gunnar Seniorrådgiver +47-22858671 +47-40454144 (mob) gunnar.dick@mn.uio.no Livsvitenskap, Forskning, Innovasjon, Bioteknologi
Enger, Simen G. Ph.d.-kandidat simen.enger@tik.uio.no Innovasjon
Fagerberg, Jan +47-22841610 jan.fagerberg@tik.uio.no Innovasjon
Gonzalez, Jakoba Sraml Forsker +47-22841660 j.s.gonzalez@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonsprosesser, Kreativitet, Innovasjon og kreativitet under vanskelige forhold
Grønning, Terje Professor +47-22855336 terje.gronning@iped.uio.no Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling
Guillen-Royo, Monica +47-22841608 monica.guillen-royo@tik.uio.no Well-being, Innovasjon
Gulbrandsen, Magnus Professor +47-22841621 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Forskningspolitikk, Innovasjon, Vitenskaps- og teknologihistorie, Universitet-industrirelasjoner og kommersialisering
Hanson, Jens Forsker +47-22841635 jens.hanson@tik.uio.no Klimautfordringer, Innovasjonssystemer, Fornybar energi, Kunnskapsøkonomi, Energipolitikk, Innovasjon
Hjort, Ingrid Stipendiat +47-22841655 ingrid.hjort@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Miljø og klima, miljø- og ressursforvaltning, Lobbyisme, Innovasjon, Grønn politisk tenkning, Teknologiutvikling
Høiland, Gry Cecilie Forsker 40213370 g.c.hoiland@tik.uio.no Implementeringsprosesser, Innovasjon, Implementation process, Innovation process, Management of Innovation, organisational sociology, work and welfare, complex organisations, NAV
Kase, Eili Tranheim Førstelektor +47-22856545 e.t.kase@farmasi.uio.no Type 2 diabetes, Fedme, LXR, nye angrepspunkter for legemiddel, Innovasjon
Kontareva, Alina Stipendiat alina.kontareva@tik.uio.no Innovasjon
Leunbach, Daniel Universitetslektor +47-22840927 +47 98 83 70 24 daniel.leunbach@sfe.uio.no Entreprenørskap, Innovasjon, Strategi
Lindberg, Marie Byskov Stipendiat +47-22841611 m.b.lindberg@tik.uio.no Innovasjon
Lingaas, Else Marie Seniorrådgiver 22856332 e.m.lingaas@mn.uio.no Etter- og videreutdanning, Innovasjon, Forskerutdanning
Lüders, Marika Førsteamanuensis +47-22850415 marika.luders@media.uio.no Medier og kommunikasjon, Brukeropplevelser, HCI, Sosiale medier, Medieinnovasjon, Innovasjon, Teknologiutvikling
Mäkitie, Tuukka Stipendiat trmakiti@tik.uio.no Innovasjon, Innovasjonssystemer, Energi, klima
Nakkerud, Andreas Stipendiat +4799493992 (mob) andreana@math.uio.no Statistikk, Optimering, Innovasjon, Big Data, Logikk, Matematisk Logikk, Data Science, OBDA, Knowledge Representation
Normann, Håkon Endresen Postdoktor +47-22845885 95142524 (mob) +47 951 42524 h.e.normann@tik.uio.no Innovasjon, Miljø og energi, Innovasjonspolitikk, Innovasjonssystemer, Energipolitikk, Klimautfordringer
Rongved, Pål Professor +47-22855024 +47-95700897 (mob) pal.rongved@farmasi.uio.no antibiotikaresistens, Sink, Organisk kjemi, Innovasjon, Kontrastmidler, LXR, Aquaporiner, Patent, Life Science, Proteaser
Rydland, Veslemøy Professor +47-22844776 veslemoy.rydland@iped.uio.no Minoritetsspråklige barn og unge, Sosioemosjonell utvikling, Innovasjon, Pedagogikk, Språk og kommunikasjon, Rådgivning, Leseforståelse og tekstbasert læring, Tospråklig utvikling
Schwabe, Henrik Stipendiat +47-22855675 henrik.schwabe@tik.uio.no Innovasjon
Shields, Ingrid Rådgiver +47-22858631 +47-45854857 (mob) ingrid.shields@admin.uio.no Samfunnskontakt, Kommunikasjon, Arrangementer, Innovasjon
Simensen, Erlend Osland Universitetslektor e.o.simensen@tik.uio.no Innovasjon
Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth Ph.d.-kandidat k.e.v.skogen@tik.uio.no Innovasjon
Sogner, Ingrid Seksjonssjef +47-22854465 +47-90663386 (mob) ingrid.sogner@medisin.uio.no Internasjonalt samarbeid, EU, Ekstern finansiering, Næringsliv, Innovasjon, Forskningspolitikk, Forskningsadministrasjon, Forskerstøtte MED
Strøm-Andersen, Nhat Stipendiat +47-22845786 nhat.strom-andersen@tik.uio.no Innovasjon
Stølen, Svein Rektor +47-22856303 rektor@uio.no Livsvitenskap, materialer og energi, realfag, Innovasjon
Svennevik, Elisabeth M.C. Stipendiat +47-22841630 +4792660825 (mob) e.m.svennevik@tik.uio.no Innovasjon, Mobilitet
Sverdrup, Håkon Mellbye Seniorrådgiver +47-92015579 h.m.sverdrup@admin.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Taler, Innovasjon
Thune, Taran Mari Professor +47-22841634 93069594 (mob) t.m.thune@tik.uio.no Innovasjon, Forskningspolitikk, Impact, Kunnskapsoverføring, Innovasjonssystemer
Tsouri, Maria Postdoktor +47-22854070 maria.tsouri@tik.uio.no Innovasjonssystemer, Innovasjon
Wicken, Olav Professor +47-22841619 olav.wicken@tik.uio.no Klimautfordringer, Kunnskapsøkonomi, Innovasjonssystemer, Innovasjon, Teknologi- og industrihistorie, Vitenskaps- og innovasjonspolitikk