Nettsider med emneord «Institutt for teoretisk astrofysikk»

Publisert 21. juni 2018 14:14

" [...] for hennes nyskapende arbeid med å avdekke de kjemiske og fysiske prosessene i «interstellare skyer», der stjerner og planeter dannes", Det Norske Videnskaps-Akademi.

Publisert 25. mai 2018 14:51
Publisert 2. nov. 2017 12:18