Nettsider med emneord «Klima»

Publisert 28. mai 2019 13:51
Publisert 6. apr. 2018 12:43

Satellite communication networks are normally designed to deliver services also under severe propagation conditions. Links operating at 20 GHz can be severely affected by a number of atmospheric effects, where hydrometeor precipitation is often among the most severe ones.

Publisert 6. apr. 2018 12:41

Many outdoor radio systems transmit and receive signals that are sensitive to the climatic conditions, such as hydrometeor precipitation. For example, high frequencies may be heavily attenuated under periods of rain. According to climate reports the trend is towards more severe storms with heavy rainfall. An initial study of rainfall rate data from Norway supports the view that there is more often intense rainfall several places in the country.

 

Publisert 8. jan. 2018 10:15
Publisert 17. jan. 2017 14:18

Hydrogen vil være energibæreren vi bruker når fornybar og ren energi må erstatte fossil energi, men hva innebærer det og hvordan ser et slikt samfunn ut?

Publisert 17. jan. 2017 14:11

Jordens kroppstemperatur har steget dramatisk de siste hundre år. Kloden har feber, og det er vi som har forårsaket den. Under Klimafestivalen § 112 får du høre hvordan forskere fra ulike fagfelt jobber for å bidra til å redde pasienten.

Undervannsfoto
Publisert 9. des. 2015 16:29

En familie av mikroalger er kjent for å ta opp CO2. Forskere har nå funnet ut at ulike varianter av samme art kan reagere ulik på klimaendringer. Dette betyr at arten i fremtiden kan bli dårligere til å ta opp CO2.

Studenter i geofag i møte med Blåisen i 2005.  Finse. Foto: Institutt for geofag
Publisert 17. apr. 2015 11:15

Forskere fra UiO, i samarbeid med forskere fra Bergen, Tromsø og UNIS, har fått bevilget 19,5 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd (NFR) for en ny forskerskole på “Changing climates in the coupled earth system” (CHESS).

Publisert 8. apr. 2015 15:35
Publisert 18. mars 2015 15:02
Publisert 20. apr. 2012 12:20
Publisert 18. mai 2011 11:05

Sheep utilize grass forage resources in landscapes too poor to use for more intensive agricultural purposes, and sheep husbandry is a cornerstone of the economy in many rural areas of Norway. Currently some 2 million sheep are released each summer onto outlying pastures.

The predicted climate change with more precipitation, warmer temperature, and an overall increase in variability are of an order of magnitude that several stages in the production cycle of sheep may be affected.

The overall aim is to understand how climate variability affects the ecology and economy of sheep production in ecosystems differing in productivity and stocking rates to enable prediction of how climatic regimes can best be met by management actions.

Publisert 21. feb. 2011 16:15

Klimaendringene kan i framtiden legge stein til byrden for landbrukere i sørlige Afrika som må håndtere vannmangel og utarmet jordsmonn.

Publisert 16. feb. 2011 09:17

NorClim forsker på behovet for identifikasjon og forståelse for naturlige klima fluktuasjoner i Norge og Arktisk.

Publisert 24. jan. 2011 14:50

CityZen studerer effekten megacities har på lokale, regionale og globale omgivelser.  Vi vil også se på hvilken betydning klimaforandringer har på luftkvalitet.

Publisert 24. jan. 2011 13:06

Hvordan vil klimaforandriner påvirke vannforsyningen i sørlige Afrika? Hvordan kan jordbruket tilpasses et varmere klima og endrede nedbørmønstre? Hva blir de samfunnsøkonomiske konsekvensene?

Publisert 3. nov. 2010 15:35