Nettsider med emneord «Klima modeller»

Feltarbeid: Britta Sannel (andre fra venstre) og masterstudenter Pia Axelsson og Sofia Kjellman (Stockholms universitet) tar en permafrost kjern fra et torvplatå i Finnmark. Professor Bernd Etzelmüller hjelper til. Foto: Sebastian Westermann
Publisert 5. okt. 2016 12:18

I dette prosjektet ønsker vi å få kunnskap om lokale prosesser forårsaket av tining av permafrost, og hvordan dette påvirker det globale klimasystemet. Av spesiell interesse er oppvarmings potensialet til "permafrost-karbon feedback". Et mål er å gi innspill til jordsystemmodeller (ESMS) som brukes for å forutsi klimaendringer, deriblant NorESM-modellen. Forskningen er tverrfaglig med permafrost forskere og meteorologer.

Publisert 10. des. 2013 21:17