Nettsider med emneord «Klima og miljø»

Publisert 8. nov. 2010 23:28

CEES ble opprettet som et Senter for fremragende forskning (SFF) i 2007. 10-årsperioden som SFF tok slutt i oktober 2017, men CEES føres videre som et senter og seksjon ved instituttet. CEES fokuserer på økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerer flere nettverk og treningsprogrammer innen økologi og evolusjon.

Publisert 3. nov. 2010 15:29
Publisert 15. juli 2010 13:36
Publisert 12. juli 2010 14:41
Publisert 12. juli 2010 14:40
Publisert 12. juli 2010 14:40