Personer med emneord «Klimaendringer»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jon Ove Methlie Hagen Methlie Hagen, Jon Ove Professor Emeritus j.o.m.hagen@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, SVALI
Bilde av Ole Humlum Humlum, Ole Professor Emeritus ole.humlum@geo.uio.no Glasiologi, Geomorfologi, Klimaendringer, Kryosfære, Permafrost
Bilde av Nils Roar Sælthun Sælthun, Nils Roar Professor Emeritus +47 91859909 n.r.salthun@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Vannkraft, Vannressurser, Klimaendringer, Flom
Bilde av Lars Petter Røed Røed, Lars Petter Professor Emeritus larspr@met.no Oseanografi, Klimaendringer, Numerisk modellering
Bilde av Kjersti Gisnås Gisnås, Kjersti Førsteamanuensis Permafrost, Glasiologi, Klimaendringer, Fjernanalyse
Bilde av Lena Merete Tallaksen Tallaksen, Lena Merete Professor +47 22857214 l.m.tallaksen@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Tørke, Hydroklimatologi, Klimaendringer
Bilde av Thomas Schellenberger Schellenberger, Thomas Forsker thomas.schellenberger@geo.uio.no Fjernanalyse, Glasiologi, Snø, Kryosfære, Geomatikk, Klimaendringer
Bilde av Sigrid Jørgensen Bakke Bakke, Sigrid Jørgensen Stipendiat s.j.bakke@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer, Tørke
Bilde av Karianne Staalesen Lilleøren Lilleøren, Karianne Staalesen Førstelektor +47 22855647 k.s.lilleoren@geo.uio.no Glasiologi, Permafrost, Kvartærgeologi, Geomorfologi, Klimaendringer
Bilde av Andreas Max Kääb Kääb, Andreas Max Professor +47 22855812 a.m.kaab@geo.uio.no Fjernanalyse, Geomatikk, Geofarer, Klimaendringer, Glasiologi, Permafrost, Kryosfære
Bilde av Chong-Yu Xu Xu, Chong-Yu Professor +47 22855825 c.y.xu@geo.uio.no Hydrologi, Hydrologiske modeller, Klimaendringer
Bilde av Henning Åkesson Åkesson, Henning Førstelektor henning.akesson@geo.uio.no Glasiologi, Klimaendringer, Kryosfære, Isbre, Havnivå, Geomorfologi
Bilde av Frans-Jan Parmentier Parmentier, Frans-Jan Forsker +47 22855814 f.j.parmentier@geo.uio.no Klimaendringer, Klima, Arktis, Karbonsyklus, Økohydrologi, Arktiske økosystemer, Permafrost
Bilde av Kirstin Krüger Krüger, Kirstin Professor kirstin.kruger@geo.uio.no Atmosfærekjemi, Atmosfære-hav interaksjon, Atmosfære fysikk, Klima-kjemi interaksjon, Klima, Klimaendringer, Meteorologi, Jordsystemet
Bilde av Trude Storelvmo Storelvmo, Trude Professor +47 22855819 trude.storelvmo@geo.uio.no Atmosfærefysikk, Klima, Klimaendringer, Meteorologi