Personer med emneord «Kriminologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Allvin, Annica Doktorgradsstipendiat +47 40471529 annica.allvin@phs.no kriminologi, sosiologi, prevention, crime, criminology
Ellefsen, Rune Postdoktor +47 22850128 +47 46799669 (mob) 46799669 rune.ellefsen@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess
Ericsson, Kjersti Professor emeritus kjersti.ericsson@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Barn, Kjønn, Marginalisering
Finstad, Liv Professor emeritus +47 22850118 liv.finstad@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Diskriminering, Rettsstaten, Rettssystemet
Franko, Katja Professor +47 22850127 +47 90776405 (mob) katja.franko@jus.uio.no Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, EU, EØS og Europa, Etnisitet
Giertsen, Hedda Professor emeritus hedda.giertsen@jus.uio.no Marginalisering, Rettssosiologi, Kriminologi, Straff, Kriminalitet og avvik
Halvorsen, Vidar Professor +47 22850107 +4748291902 (mob) vidar.halvorsen@jus.uio.no Rettssystemet, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettsstaten, Rettshistorie og rettsfilosofi, Straff
Høigård, Cecilie Professor emeritus cecilie.hoigard@jus.uio.no Rettssosiologi, Straff, Kjønn, Kriminologi, Marginalisering, Rettssystemet
Johansen, Per Ole Professor emeritus p.o.johansen@jus.uio.no Rettssosiologi, Kriminalitet og avvik, Rettsstaten, Kriminologi
Lomell, Heidi Mork Professor +47 22850139 +47 97039629 (mob) h.m.lomell@jus.uio.no Kriminologi, Kriminalitet og avvik, Kriminalitetsforebygging, Overvåking og personvern, Sikkerhet
Lyngstad, Torkild Hovde Professor +47 22844573 +4792647880 (mob) t.h.lyngstad@sosgeo.uio.no Sosiologi, demografi, kvantitativ metode, kriminologi, data science
Nøkleberg, Martin Stipendiat +47 22850116 martin.nokleberg@jus.uio.no Kriminologi, Sikkerhet
Skjørten, Kristin Professor II +47 22850231 +4790412960 (mob) +47 90412960 krskjor@jus.uio.no Barnerett, Kriminologi, Rettssosiologi
Todd, John Stipendiat +47 22850221 john.todd@jus.uio.no EU, krig og konflikt, Kriminologi, Straff
Ugelvik, Thomas Professor +47 22850218 thomas.ugelvik@jus.uio.no Kriminologi, sosial kontroll, straff, fengselstraff, kvalitativ metode, narrativ kriminologi.