Nettsider med emneord «Kryosfære»

Publisert 9. sep. 2021 10:46
Publisert 13. des. 2017 13:07
Publisert 3. okt. 2016 09:44
Publisert 18. des. 2014 19:05
Engabreen i Nord-Norge. Engabreen er en del av Norges neste største isbre Svartisen. Foto: Miriam Jackson, NVE
Publisert 5. feb. 2014 11:36

Stability and Variations of Arctic Land Ice (NCoE - SVALI) er et nordisk forskningssenter som har som mål å forbedre forståelsen av stabilitet, variasjoner og dynamikk i kryosfæren. Senteret ble utnevnt i juni 2010 av Nordforsk under Toppforskningsiniativet. Institutt for geofag deltar i forskning som inngår i SVALI og i ledelsen av senteret, som er et samarbeid mellom hele 18 forskningsinstitusjoner fra hele Norden.

Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Isblokker på flatt landskap, Svalbard. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert 10. nov. 2013 19:10

Kryosfæren inkluderer alt frossent vann på Jordens overflate, områder der snø, is og permafrost påvirker landskapet og prosesser som forekommer i dette landskapet. Vi finner store mengder vann bundet opp i isbreer og is i Arktis og Antarktis, men det finnes også i permafrost og mindre isbreer over hele verden.

Prosjektteamet på en ekspedisjon i 2013 ved Kronebreen, Svalbard. Foto: Andreas Köhler/UiO
Publisert 12. feb. 2013 10:23

Klimaendringer har stor effekt på de polare områdene der isfjell og isbreer reagerer sterkt på endring i gjennomsnittsemperatur. Analyser av seismiske signalene fra isbreer (icequakes) er dermed stadig viktigere som et verktøy for overvåking av breaktivitet. I SEISMOGLAC prosjektet har vi overvåket isbreer på Svalbard ved hjelp av å studere seismiske data.

Publisert 26. apr. 2011 14:37

Økt smelting av isbreene og iskappene i Canada bidrar betydelig til et stigende havnivå viser en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature 20. april i år. “Bidraget er langt større enn tidligere antatt og må tas med i framtidige prognoser for globale havnivåendringer”, sier professor Jon Ove Hagen ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo. Hans forskningsgruppe har samarbeidet med forskere fra Canada, USA og Nederland for å knytte sammen de beste dataene fra bakkemålinger, satellitter og klimamodeller.

Publisert 13. des. 2010 15:39

Kryosfære omhandler alt frossent vann på Jordas overflate, eller sagt på en annen måte sonen hvor snø, is og permfrost påvirker landskap og gir prosessene som skjer i og forandrer landskap.

Publisert 22. nov. 2010 13:03

Hvordan reagerer breene i Arktis på de globale klimaendringene?

Klimaendringer vil påvirke isbreene i arktis. Forandringer i utbredelsen av isbreer vil påvirke havnivået, og vil påvirke tilførsselen av sediment og ferskvann til fjorder og bukter.

Tittel: The dynamic response of Arctic glaciers to global warming, GLACIODYN