Personer med emneord «Kunnskapshistorie»

Navn Telefon E-post Emneord
Andersson, Viktor Carl-Magnus Stipendiat v.c.m.andersson@ifikk.uio.no Idéhistorie, miljøhumaniora, Historiografi og teori, Kunnskapshistorie, Kulturhistorie, Fenomenologi, Temporalitet
Bjordal, Sine Halkjelsvik Førstelektor +47 22858195 +47 90858571 (mob) s.h.bjordal@ikos.uio.no Kulturhistorie, Tekstvitenskap, Retorikk, Kunnskapshistorie
Friedman, Robert Marc +4791639068 r.m.friedman@hf.uio.no Historie, Vitenskapshistorie, kunnskapshistorie, Universitetshistorie, Polarhistorie
Grøgaard, Anna Pauline Stipendiat a.p.grogaard@ikos.uio.no Historiografi og teori, Kunnskapshistorie, Opplysningstid, Renessansehumanisme, Kulturmøter, Oversettelsesprosesser
Heien, Greta Karoline Stipendiat +47 41692774 g.k.heien@ikos.uio.no Kulturhistorie, Kunnskapshistorie, Medisinhistorie, Folkemedisin, Sykdomsbegreper, Norsk folkeminnesamling (NFS)
Helness, Anne Universitetslektor +47 22855991 anne.helness@ifikk.uio.no Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet, Kunnskapsproduksjon, Kunnskapshistorie, Natursyn, Kunnskapssyn
Larsen, Eirinn Professor + 47 22857205 + 61 466620513 (Australia) for the period 1.10.22 - 13.5.23 (mob) eirinn.larsen@iakh.uio.no Historie, Moderne Historie, Kunnskapshistorie, Likestilling, Emosjonshistorie, Kjønn, Økonomisk historie, Historiografi og teori
Simon-Ekeland, Alexandre Stipendiat Polarhistorie, Emosjonshistorie, Mediehistorie, Kunnskapshistorie, Fransk historie
Stene, Ingar Stipendiat +47 22856294 ingar.stene@ikos.uio.no OSEH, Miljøhumaniora, Naturens kulturhistorie, Renessanse, Tidlig moderne historie, Skandinavia, Norden, Klimahistorie, miljøhistorie, Kunnskapshistorie, Historiografi
Tønnessen, Jon Carlstedt Rådgiver +47 980 63 637 joncto@uio.no Digital humaniora, Digital kultur, Digitalisering, Metode, Historie, Teknologihistorie, Kunnskapshistorie, Mixed-Method Approach