Nettsider med emneord «Kunstig intelligens»

Publisert 29. okt. 2020 12:49

Oppgaven utføres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. 

Bildet kan inneholde: kjøretøy.
Publisert 15. okt. 2020 00:44

Oppgaven utføres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller. 

Publisert 18. sep. 2020 13:46
Image may contain: Font, Text, Logo, Design.
Publisert 24. jan. 2020 14:10

SANT and opinion mining to be presented at the upcoming Impact Breakfast about AI.

Publisert 16. okt. 2019 09:40
Publisert 6. des. 2018 10:02
Publisert 8. nov. 2017 14:36
Publisert 22. mars 2017 14:15
Publisert 2. feb. 2017 10:57

Hjerterelaterte sykdommer er årsaken til de fleste dødsfall i den vestlige verden. Ultralyd er den mest brukte avbildningsmetoden for kardiologer når de skal undersøke hjertets funksjon. .

Publisert 23. sep. 2016 19:49

Teknologi blir en viktigere og viktigere del av medisinsk behandling. På Intervensjonsenteret på Rikshospitalet har vi nå innen robotikk oppgaver innenfor et par ulike applikasjoner for en robotplattform som vi har utviklet styresystemet for sensor control rundt en industrirobot (UR5). Robotplattformen er lagt opp slik at sensorinformasjon kan leses inn i systemet raskt nok til at vi kan kjøre kraftstyring og haptikk (fjernstyring) på den. Dessuten kan den ta inn video og ultralyd data med høy båndbredde.

Publisert 17. sep. 2015 08:40
Publisert 1. des. 2011 12:34
Publisert 31. mars 2011 10:11

The EPiCS project (2010 - 2014) is an Integrated Project (IP) funded by the European Union Seventh Framework Programme under grant agreement n° 257906. EPiCS is one of five projects funded in the FET proactive initiative "Self-Awareness in Autonomic Systems".

Publisert 18. nov. 2010 14:50

I Robotikk og Intelligente systemer jobber vi ut i fra et ønske om å bidra i utvikling av stadig mer intelligente systemer. Dette kan være systemer som kan erstatte menneskelig dømmekraft eller utføre oppgaver vi ønsker å automatisere.

Publisert 18. nov. 2010 13:19

Signalbehandling, bildeanalyse og maskinlæring for anvendelser innen medisinsk avbildning, undervannsakustikk, seismikk og fjernmåling.

Publisert 4. nov. 2010 14:24
Publisert 4. nov. 2010 14:23
Publisert 4. nov. 2010 14:18
Publisert 4. nov. 2010 14:11
Publisert 4. nov. 2010 13:59
Publisert 4. nov. 2010 13:55
Publisert 4. nov. 2010 13:51
Publisert 4. nov. 2010 13:46