Nettsider med emneord «Lektorutdanning»

Publisert 18. aug. 2015 13:46
Publisert 7. mars 2013 22:37

ReleKvant-prosjektet utvikler digitale, forskningsbaserte læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole. Praktiserende fysikklærere og lektorstudenter i fysikk trekkes inn i arbeidet gjennom delprosjektet ReleKvant Kompetanse.

ReleKvant  kombinerer:

- utvikling og utprøving av læringsressurser

- forskning på elevers motivasjon og læringsprosesser i fysikk

- forskning på hvordan kompetanse skapes i samarbeidet mellom lektorstudenter, fysikklærere og forskere

Publisert 4. nov. 2010 12:39