Personer med emneord «Life science»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Solveig  Kristensen Kristensen, Solveig Dekan +47 22854218 +47 40286574 solveig.kristensen@mn.uio.no Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi
Bilde av Åsmund Kaupang Kaupang, Åsmund Postdoktor +47-22856509 asmund.kaupang@farmasi.uio.no Biokjemi, Kjemi, Legemiddelkjemi, Life Science, Molekylmodellering, Organisk kjemi, Strukturell biologi, Syntetisk organisk kjemi, Kjemisk biologi, kjemiundervisning, kjemididaktikk
Bilde av Henrik Vinther Sørensen Sørensen, Henrik Vinther Head Engineer +4528968128 h.v.sorensen@kjemi.uio.no Chemistry, Biological Chemistry, Life Science
Bilde av Ute Krengel Krengel, Ute Professor +47 22855461 ute.krengel@kjemi.uio.no Chemistry, Biological chemistry, Life Science
Bilde av Gro Smistad Smistad, Gro Professor +47 22856592 gro.smistad@farmasi.uio.no Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Liposomer
Tønnesen, Hanne Hjorth Professor +47 22856593 h.h.tonnesen@farmasi.uio.no Life science, Farmasi, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Fotodynamisk terapi, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Nanoteknologi, Legemidler
Bilde av Ole Andreas Løchen Økstad Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47 22854789 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Antibiotikaresistens, Evolusjon, Biofilm, Genomer, DNA sekvensering, Bioinformatikk, Livsvitenskap, Life Science, Molekylærbiologi, Bioteknologi, Biologi, Matforgiftning
Bilde av Marianne Hiorth Hiorth, Marianne Professor +47 22857905 marianne.hiorth@farmasi.uio.no Statistisk forsøksplanlegging og multivariat evaluering, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Livsvitenskap, Bioadhesjon, Life Science, Polymerer, Bionanoteknologi
Bilde av Pål Rongved Rongved, Pål Professor +47 22855024 +47 95700897 95700897 pal.rongved@farmasi.uio.no Organisk kjemi, antibiotikaresistens, Life Science, Innovasjon, Patent, Kontrastmidler, Proteaser, Sink, Aquaporiner, LXR
Bilde av Sverre Arne Sande Sande, Sverre Arne Professor +47 22856590 s.a.sande@farmasi.uio.no Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Biopolymerer, Statistisk forsøksplanlegging, Multivariat evaluering, Prinsipal-komponent metoder
Bilde av Marianne Fyhn Fyhn, Marianne Professor +47 22857648 marianne.fyhn@ibv.uio.no Neurobiology, Neuroscience, Life Science, Cortex, Plasticity, visual cortex, entorhinal cortex, hippocampus, memory, perception, physiology
Bilde av Harald Thidemann Johansen Johansen, Harald Thidemann h.t.johansen@farmasi.uio.no Cathepsins, Pharmacology, Proteases, Proteolytic enzymes, Cystatin, Cell and molecular biology, Physiology, Pharmaceuticals, Oncology, Biochemistry, Legumain, Pharmacy, Life Science
Bilde av Hedvig Marie Egeland Nordeng Nordeng, Hedvig Marie Egeland Professor +47 22856604 45033984 h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no Pharmacoepidemiology, Registry-based research, Pharmacovigilance, Pregnancy, Lactation, ERC, Neurotoxicity, Life Science
Bilde av Gro Smistad Smistad, Gro Professor +47 22856592 gro.smistad@farmasi.uio.no Life science, Pharmaceutics, Drug formulation, Bionanotechnology, Bioadhesion, Liposomes
Bilde av Hanne Cecilie Winther-Larsen Winther-Larsen, Hanne Cecilie Professor +47 22857011 h.c.winther-larsen@farmasi.uio.no Microbiology, Life Science, Molecular Biology, Vaccines, Antimicrobial resistance, Host-pathogen interactions, Aquaculture, Microbiom, Biotechnology, Extracellular vesicles
Bilde av Ida Kristin Hegna Hegna, Ida Kristin Professor Emeritus +47-95096830 i.k.hegna@farmasi.uio.no Life Science, AFM, Molecular biology, Microbiology
Bilde av Anne-Brit Kolstø Kolstø, Anne-Brit Professor Emeritus a.b.kolsto@farmasi.uio.no Molecular Biology, Life Science, Microbiology
Bilde av Anders Vik Vik, Anders Associate Professor +47 22857451 anders.vik@farmasi.uio.no Life Science, Medicinal chemistry, Organic chemistry, Chemistry, Lipids, Polyunsaturated fatty acids, Pharmaceutical chemistry, Natural product synthesis
Bilde av Ole Andreas Løchen Økstad Økstad, Ole Andreas Løchen Professor +47 22854789 +47 92603952 aloechen@farmasi.uio.no Microbiology, Life science, Bioinformatics, Molecular biology, Evolution, Biotechnology, Biology, Genomes, DNA sequencing, Biofilm, Food poisoning
Bilde av Marius Aursnes Aursnes, Marius Senior Lecturer +47 22855598 marius.aursnes@farmasi.uio.no Medicinal chemistry, Chemistry, Life Science, Synthetic organic chemistry, Lipid chemistry, Toxicology
Bilde av Rigmor Solberg Solberg, Rigmor Professor +47 22857514 rigmor.solberg@farmasi.uio.no Pharmacology, Pharmacy, Drugs, Cell Biology, Molecular Biology, Biochemistry, Life science, Atherosclerosis, Cancer, Osteoporosis, Proteases, Proteolytic enzymes, Proteolysis, Cysteine proteases, Legumain, Cathepsins, Cystatins
Bilde av Lex Nederbragt Nederbragt, Lex Senior Lecturer +47 22844132 lex.nederbragt@ibv.uio.no Atlantic cod, Ecological genomics, Genomics, Programming, Bioinformatics, Biology, Comparative genomics, DNA sequence analysis, DNA sequencing, Evolution, Evolutionary biology, Evolutionary genomics, Fish, Genes, Genetics, Genome, High-throughput sequencing, Life Science, Software Carpentry, Open Science
Bilde av Natasa Nikolic Nikolic, Natasa Adviser +47 22857565 natasa.nikolic@mn.uio.no Life Science, Section for Research
Bilde av Glenn-Peter Sætre Sætre, Glenn-Peter Professor +47 22857291 g.p.satre@ibv.uio.no Evolutionary ecology, Evolution, Adaptation, Genetics, Phylogeography, Genomics, Reproductive isolation, Biogeography, Evolutionary genomics, Population genetics, Fungal evolution, Communication, Molecular ecology, Speciation, Molecular evolution, Evolutionary biology, Ecology, Biology, Birds, Ornithology, Sexual selection, Mate choice, Sex chromosomes, Fish, Life science, Behaviour, DNA sequence analysis, Norwegian centres of excellence, Phenology, Life history strategies, Hybridization
Bilde av Leif Asbjørn Vøllestad Vøllestad, Leif Asbjørn Professor +47 22854640 99103624 l.a.vollestad@ibv.uio.no Evolutionary Ecology, Individual-based modeling, Life-history evolution, Local adaptation, Salmonids, Adaptation, Biology, Climate effects, Conservation biology, Ecology, Evolution, Life history, Life science, population ecology, Nordic