Personer med emneord «Life-history evolution»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Atle Mysterud Mysterud, Atle Professor +47 22854045 atle.mysterud@ibv.uio.no Animal Migration, Foraging ecology, Life-history evolution, Migration, Partial migration, Plant-herbivore interactions, Ruminants, Ungulate grazing ecology, climate change ecology, Climate effects, Deer, Ecology, Grazing ecology, Large herbivores, Ungulates
Bilde av Anna Nilsson Nilsson, Anna Animal Migration, Evolutionary ecology, Hormones, Life-history evolution, Partial migration, Tagging, Behavioral ecology, Bird migration, Climate change, Climate effects, Ecology, Life history strategies, Ornithology, Population ecology
Bilde av Jan Ohlberger Ohlberger, Jan Postdoctoral Fellow jan.ohlberger@ibv.uio.no Animal physiology, Evolutionary ecology, Food web dynamics, Life-history evolution, Local adaptation, Thermal physiology, Ecophysiology, Fish, Population dynamics, Predator-prey interactions
Bilde av Bastiaan Star Star, Bastiaan Associate Professor +47 22858370 bastiaan.star@ibv.uio.no Atlantic cod, Evolutionary Ecology, Genomics, Historic DNA, Life-history evolution, Local adaptation, Population genomics, Programming, Thermal physiology, Adaptation, Amplicon high throughput sequencing, Ancient DNA, Bioinformatics, Comparative genomics, DNA, DNA sequence analysis, DNA sequencing, Evolutionary biology, Evolutionary genomics, Fish, Genetics, Genome, High-throughput sequencing, Molecular evolution, Population genetics
Bilde av Leif Asbjørn Vøllestad Vøllestad, Leif Asbjørn Professor +47 22854640 99103624 l.a.vollestad@ibv.uio.no Evolutionary Ecology, Individual-based modeling, Life-history evolution, Local adaptation, Salmonids, Adaptation, Biology, Climate effects, Conservation biology, Ecology, Evolution, Life history, Life science, population ecology, Nordic