Personer med emneord «Mathematics»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Olav Arnfinn Laudal Laudal, Olav Arnfinn Professor Emeritus +47 48122457 arnfinnl@math.uio.no Mathematics, Algebra and algebraic geometry
Bilde av Nadia S. Larsen Larsen, Nadia S. Professor 22 85 54 89 nadiasl@math.uio.no Mathematics, Operator algebras, USA, Nordic
Bilde av  Nils Øvrelid Øvrelid, Nils 228 55893 nilsov@math.uio.no Mathematics, Several Complex Variables
Bilde av Erling Størmer Størmer, Erling Professor Emeritus 228 55880 erlings@math.uio.no Operator algebras, Mathematics
Bilde av Stål Aanderaa Aanderaa, Stål Professor emeritus 228 55889 staal@math.uio.no Mathematics, Logic
Bilde av Martin Bråtelund Bråtelund, Martin Doctoral Research Fellow 41292632 mabraate@math.uio.no Mathematics
Bilde av Yihan Cao Cao, Yihan Researcher yihan.cao@ibv.uio.no Natural selection, Biostatistics, Evolutional biology, Statistical modelling, Mathematics, Corona virus, COVID-19
Bilde av Kenneth Aksel Hvistendahl Karlsen Karlsen, Kenneth Aksel Hvistendahl Professor +47 22855948 kennethk@math.uio.no Mathematics, Partial Differential Equations, China, Brazil, Russia, USA
Bilde av Nils Henrik Risebro Risebro, Nils Henrik Professor +47 22856027 +47 92437734 nilshr@math.uio.no Mathematics, Partial Differential Equations
Bilde av Tom Louis Lindstrøm Lindstrøm, Tom Louis Professor +47 22855896 +47 90165694 lindstro@math.uio.no Mathematics, Stochastic analysis and finance and insurance and risk, nonstandard analysis
Bilde av Kristina Rognlien Dahl Dahl, Kristina Rognlien Associate Professor +47 22854183 kristrd@math.uio.no Mathematics, Stochastic analysis and finance and insurance and risk
Hansen, Nikolai Bjørnestøl Teaching staff nikolabh@math.uio.no Mathematics, Geometry and topology
Shaw, Kris Associate Professor +47 22855940 krisshaw@math.uio.no Mathematics, Algebra and algebraic geometry
Bilde av Michele Giordano Giordano, Michele Doctoral Research Fellow michelgi@math.uio.no Mathematics, Mathematical Finance, Stochastic Analysis
Bilde av Makoto Yamashita Yamashita, Makoto Associate Professor +47 22855831 makotoy@math.uio.no Mathematics, Operator algebras, Quantum groups, Noncommutative geometry, Belgium
Bilde av Juvenal Murwanashyaka Murwanashyaka, Juvenal Doctoral Research Fellow juvenalm@math.uio.no Mathematics, Logic
Bilde av Snorre Harald Christiansen Christiansen, Snorre Harald Professor +47 22857774 snorrec@math.uio.no Mathematics, Partial Differential Equations
Bilde av Ulrik Bo Rufus Enstad Enstad, Ulrik Bo Rufus Postdoctoral Fellow ubenstad@math.uio.no Mathematics, Operator algebras
Bilde av Vegard Antun Antun, Vegard Postdoctoral Fellow +47 91553728 vegarant@math.uio.no Mathematics, Computational Mathematics
Bilde av Trung Tuyen Truong Truong, Trung Tuyen Associate Professor +47 22855932 tuyentt@math.uio.no Mathematics, Several Complex Variables, Dynamical Systems, Algebraic Geometry, Gradient Descent, Newton's method, Optimisation, Deep Learning, Automated Proof Checking
Bilde av Kristian Ranestad Ranestad, Kristian Professor +47 22855917 +47 47811785 ranestad@math.uio.no Mathematics, Algebra and algebraic geometry
Bilde av Sergiy Neshveyev Neshveyev, Sergiy Professor +47 22855921 sergeyn@math.uio.no Mathematics, Operator algebras, Japan
Bilde av Paul Arne Østvær Østvær, Paul Arne Professor +47 22855912 paularne@math.uio.no Mathematics, Geometry and topology
Mishra, Siddhartha Associate Professor +47 22856195 siddhartha.mishra@cma.uio.no Partial Differential Equations, Mathematics
Bilde av Olof Giselsson Giselsson, Olof Postdoctoral Fellow olofg@math.uio.no Mathematics, Operator algebras, Quantum groups