Personer med emneord «Metagenomikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Anmarkrud, Jarl Andreas Senioringeniør +47 22851866 +47 93299849 (mob) j.a.anmarkrud@nhm.uio.no Molekylærbiologi, Genetikk, Metagenomikk, Evolusjon