Nettsider med emneord «Meteorologi»

Publisert 1. juni 2022 08:12
Publisert 1. juni 2022 08:06
Publisert 1. juni 2022 07:16
Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 13. mai 2022 11:35

I dag preger verdens klimautfordringer nyhetsbildet daglig. Vi hører om globale temperaturøkninger, mer ekstremvær og at havet stiger. Men hvordan vil temperaturen i Norge øke sammenlignet med resten av verden, og hva vil skje med vinteren vår?

Bildet kan inneholde: hode, leppe, smil, bygning, yttertøy.
Publisert 25. mars 2022 08:18

Dagens instrumenter for måling av nedbør åpner en ny verden med informasjon, men utfordringen oppstår når ulike typer instrumenter gjør ulike observasjoner selv om de står plassert samme sted.

Publisert 17. sep. 2021 09:28
Publisert 13. sep. 2021 12:20
Publisert 13. apr. 2021 11:30
Publisert 11. jan. 2021 15:16
Publisert 16. apr. 2020 13:30
Publisert 3. feb. 2020 10:24
Publisert 3. feb. 2020 10:18
Publisert 16. okt. 2019 11:44
Publisert 4. sep. 2019 13:04
Publisert 28. mai 2019 13:51
Publisert 10. mai 2019 10:03
Publisert 6. feb. 2019 09:38
Publisert 8. jan. 2018 10:15
Publisert 11. aug. 2017 11:41
Feltarbeid: Britta Sannel (andre fra venstre) og masterstudentene Pia Axelsson og Sofia Kjellman (Stockholms universitet) tar en kjerneprøve fra permafrost fra et torvplatå i Finnmark. Professor Bernd Etzelmüller hjelper til. Foto: Sebastian Westermann
Publisert 5. okt. 2016 12:18

I dette prosjektet ønsker vi å få kunnskap om lokale prosesser forårsaket av tining av permafrost, og hvordan dette påvirker det globale klimasystemet. Av spesiell interesse er oppvarmings potensialet til "permafrost-karbon feedback". Et mål er å gi innspill til jordsystemmodeller (ESMS) som brukes for å forutsi klimaendringer, deriblant NorESM-modellen. Forskningen er tverrfaglig med permafrost forskere og meteorologer.

Publisert 9. apr. 2015 10:05
Publisert 8. apr. 2015 15:35
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17