Personer med emneord «Meteorologi»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Terje Koren Berntsen Berntsen, Terje Koren Professor +47-22858771 t.k.berntsen@geo.uio.no Meteorologi, Karbon-aerosoler, Klima modeller, Klima-kjemi interaksjon
Bilde av Sara Marie Blichner Blichner, Sara Marie Stipendiat +47-22855775 s.m.blichner@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Hans Brenna Brenna, Hans Stipendiat +47-22855768 hans.brenna@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Ada Gjermundsen Gjermundsen, Ada +47-22855818 ada.gjermundsen@geo.uio.no Meteorologi, Oseanografi
Guttu, Sigmund Stipendiat sigmund.guttu@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Trond Iversen Iversen, Trond Professor II +47-22963367 trond.iversen@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Kirstin Krüger Krüger, Kirstin Professor +47-22855811 kirstin.kruger@geo.uio.no Meteorologi, Atmosfære-hav interaksjon, Klima-kjemi interaksjon, Atmosfærekjemi
Bilde av Joseph Henry Lacasce Lacasce, Joseph Henry Professor +47-22855955 j.h.lacasce@geo.uio.no Oseanografi, Stor-skala dynamikk, Meteorologi, Lagrange statistikk, Turbulens
Bilde av Felix Nikolaus Matt Matt, Felix Nikolaus +47-22855936 48632486 f.n.matt@geo.uio.no Meteorologi, Hydrologi, Snø
Moore, Richard Førsteamanuensis richard.moore@geo.uio.no Meteorologi
Bilde av Helene Muri Muri, Helene Forsker helene.muri@geo.uio.no Klimaendringer, Klima modeller, Climate Change, Clouds, Meteorologi, Atmospheric physics, klimamanipulasjon
Bilde av Johanne Hope Rydsaa Rydsaa, Johanne Hope Postdoktor +47-22844045 +47-99501549 j.h.rydsaa@geo.uio.no Biosfære, Ozon, Hydrosfære, Meteorologi, Vegetasjon
Bilde av Moa Kristina Sporre Sporre, Moa Kristina Postdoktor +47-22855815 m.k.sporre@geo.uio.no Aerosoler, Meteorologi
Bilde av Frode Stordal Stordal, Frode Professor +47-22855204 frode.stordal@geo.uio.no Klima ekstremer, Klima-kjemi interaksjon, Meteorologi, Atmosfærekjemi, Luftforurensning, Atmosfære-hydrologi-vegetasjon interaksjoner
Bilde av Hui Tang Tang, Hui Postdoktor +47-22844071 hui.tang@geo.uio.no Klima, Meteorologi, Land-surface
Bilde av Kjetil Schanke Aas Aas, Kjetil Schanke Postdoktor +47-22844002 k.s.aas@geo.uio.no Meteorologi