Nettsider med emneord «Mikropaleontologi»

Publisert 19. apr. 2022 14:22
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:26
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 10. des. 2013 21:17
Publisert 2. sep. 2011 14:15

Jordens utviking har opplevd fem enorme masseutryddelser. Den siste, for 65 millioner år siden, utryddet dinosaurene, mens den nest siste ryddet veien for deres storhetstid for 200 millioner år siden. Denne masseutryddelsen på tampen av trias var forårsaket av store mengder karbon i atmosfæren trolig fra et plutselig gigantisk utslipp av metan. Studien er publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Science.

Publisert 16. feb. 2011 13:49

Mikropaleontologigruppen studerer variasjon i utbredelse og samfunnsstruktur hos mikrofossiler under ulike miljøforhold til forskjellige tider.

Publisert 13. des. 2010 13:59

Miljøgeologi er tett knyttet til samspillet mellom mennesker og natur, og fra lokale til regionale og globale konsekvenser av naturlige og menneskeskapte miljøendringer.