Nettsider med emneord «Miljøgeofysikk»

Publisert 26. sep. 2011 10:39

Richard Norland ved Institutt for geofag vil forsvare sin avhandling for graden Dr. Philos: Environmental effects on the measurement of maritime radar targets.